...عاشقونه....

چه معنی دارد؟؟؟ زندگی...!؟ وقتی هیچ اتفاقی "من" و "تو" را سر راه هم قرار نمی دهد

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


 مدتــ ـهآسـ ـ ـتــ ـ ....

       تـَـنـــهـ ـآ چـیــــزیـ ــ  کـ ـِـﮧ مـــَـ ــرآ ،

            یـــ ــآد ِ تـ ــُو مـــی انـــدآزَد ...

                    طـَـــعنــﮧ هــآیِ دیــ ـگـ َــ رآن اسـتــ ــ !

شــآیـَـ ــد اگـَــر ایــ ـن " دیـــگـَــرآن " نـبــ×ــودنـــد ؛

تـُـ×ــو 

          زودتــَــر از ایـنـ ــها 

                  بـَـ ـرآیِـــــ ـ مـَـ ـ ـن ، مـُــــ ــرده بــــ ــودی ...برچسب‌ها: مدتهاستــــ ـ ـ ــ
♥ پنجشنبه 28 شهریور1392♥ 23:43 ♥ nastaran ♥

لاشـــه ی عشقت
خواهد گــندید
وقتــی
طبق عادتـــــِ همیشــه!
تقدیمش میکنــی
به غیـــــر…!


 .••..••..••..••..••..••..••..••..••


بعضی زخمها هستکه هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی !
تا یادت نرود
 دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت...نبــاید...!!!


♥ دوشنبه 24 تیر1392♥ 15:49 ♥ nastaran ♥

                                     

 عکس هایی از لحظات عاشقانه انتظارعکس هایی از لحظات عاشقانه انتظارعکس هایی از لحظات عاشقانه انتظار

                                                

                             آرزویی است مرادردل،که روان سوزدوجان کاهد

                              هردم آن مردهوسران را،باغم واشک وفغان خواهد

                              به خدادردل وجانم نیست،هیچ جزحسرت دیدارش

                              سوختم ازغم وکی باشد،غم من مایه آزارش

                              شب دراعماق سیاهی ها،مه چون درهاله رازآید

                              نگران دیده به ره دارم،شایدآن گمشده بازآید

                              سایه ای تاکه به درافتد،من هراسان بدوم بردر

                               چون شتابان گذرد سایه،خیره گردم به دردیگر

                               همه شب دردل این بستر،جانم آن گمشده راجوید

                               زین همه کوشش بی حاصل،عقل سرگشته به من گوید

                                زن بدبخت دل افسرده،ببراز یاد دمی او را

                               این خطابودکه ره دادی،به دل آن عاشق بدخو را

                                آن کسی راکه تومی جویی،کِی خیال تو به سردارد

                                بس کن این ناله وزاری را،بس کن او یار دگر دارد

                                لیکن این قصه که میگوید،کِی به نرمی رودم درگوش

                                نشود هیچ ز افسونش،آتش حسرت من خاموش

                                 میروم تاکه عیان سازم،راز این خواهش سوزان را

                                  نتوانم که برم ازیاد هرگزآن مرد هوسران را

                                  شمع ای شمع چه میخندی؟

                                                              برشب تیره خاموشم

                                   بخدامردم ازاین حسرت..

                                                              که چرانیست درآغوشم؟!

 

 

♥ پنجشنبه 9 خرداد1392♥ 16:1 ♥ nastaran ♥

  

وقتی رفتی سرم را از ته تراشیدم.....

خاطره ی دستانت دیوانه ام میکرد

 

 

نـشـستـه ام…
بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ،
دور ِ “غــلـط“هــا ،
یـک خــط ِ بـستـه مـی کـــشـم !
دور ِ تــــــــو !

 

 

هر چقدر
عطـــرت را عوض کنی
باز هم تنـــت،
بوی کثیف خیـــانت را میدهد…
عزیز لعنـــتی ام…

 

 

درد مـــــن چشمـــــانـــی بــــو د
کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ  ـــ !

 

تمام زندگی ام را میدهم که برگردی
و همین که برگشتی بگویم:
“دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو

 

 ب ها خوابم نمی برد…
از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم
بی انصاف…
محکم زدی ،
جایش مانده است…

 

 

ايـن روزها فقط ســـُكوتـ✖ــ ميــكنم . . .

كـ✖ــِنار مــے نشينم . . .

آرام ميــــ✖ـــگيرم . . .

و يـ✖ـَواش يـــَواش خودم را
مــحــو ميكنـ✖ـم . . .

از ذِهـ✖ـטּ تو . . . از ذِهـ✖ـטּ خودم . . .

اما تـ✖ـو بـگو . . .


با دِلـَــــم . . . با دِلــــَت . . . چـــِه كـُنم.

 

 

به "سگ" استخون بدی ..

دورت میگرده

واست دم تکون میده !!!

من به تو "دل " داده بودم ... لعنتـــــــــــــــــــی !!!!!

 

 

♥ پنجشنبه 12 اردیبهشت1392♥ 15:54 ♥ nastaran ♥

 

هـمـہ زنـבگـیـَم בرב اَسـتْ

نـمےבانَمـ عـَظـمـَتْ ایـْטּ ڪَلَمہ را בرڪ مےڪنے ؟

وقـتـے مےگویـَم בرב

تـو بہ בرב جـسمـانے  فڪْر نَڪُـטּ

نہ !..

روפـم בرב مےڪنـב

{פֿـیـلے هـَم בرב مےڪنـב }

 

 

 

 

مے בآنے . . .

مــלּ هنـوز همـ  בر  پـس 

تمآمـ اتفـآق هآيے ڪـہ نيفتآבه انـد مے شـڪنمـ ...

چشمـ هآيت رآ ببـَنـב !

گـوش کـלּ!!!..

                                                     בخترڪـے בلش رآ بغـَل گرفتـہ

وَ زيـر آوار ٍ بغض هآے فـُرو ريختـہ اش ،

جـيغ مے ڪشـَב ...

 

 

 

 

♥ پنجشنبه 12 اردیبهشت1392♥ 15:12 ♥ nastaran ♥

اینجا صـבاـے پا زیاב شنیـבه مـے شوב...

اما . . .

هیچـڪـבام تـو לּـیـωــتـے...

בلم را خوش ڪرבه ام بـﮧ ایــלּـ فڪر ڪـﮧ شایـב پا برهنـﮧ بیایـے...

 

 

این شـــــــــــب ها

چقدر دلـــــــم می خواهد کســی آرامــــــــــــــ بــهم بگویـد:

" بـمیــــــــــری انشاالله "

و من فـریــــاد بـــزنم

" آمـــــــــــیـن "

 

 

ســــــــــختـــــــــ است وقتی از شـــــــــدت بـــــــــــغــــــض
گــــــــــــلو درد بگیـــــــــــــری
و هــــــــــمــــــــه بگوینـــــــــد :
.
.
.
لــــــــبــــــاس گــــــــرمـــــــــــ بپـــــــــوشـــ ـــ ـــ ـــ !!!

 

 

مـَرا اَز چـﮧ مےتـَرسـانے ؟

مـטּ פֿـیلـے وَقـْت اَسْت

فـاتـِפـﮧ בاشتـﮧ هـایـَم را פֿـوانـבه اَم

 

 

 

آבم بـ ــہ یـ ــہ جایے ڪــہ میرسـב ..

دست بـ ــہ خوבڪـشے میزنـב ..

نـ ــہ اینڪــہ تیغ بـ ـرבارב ..

رگـ ـش را بزنـב 

نـ ــہ ..!

قیـב احساسش را میزنـב ....

♥ پنجشنبه 5 اردیبهشت1392♥ 18:8 ♥ nastaran ♥

خندیدن، خوب است .

 

                 قهقهه، عالی است .


                                  گریستن، آدم را آرام می کند.


          امــــــــــــا...


                           لــــــعنت بر بغــــــــــــض!
می دانم خیلی غلط می کند ... ،

ولی چه کنم ... ؟!

دلم تو را می خواهد.
وقـتــے مــرا בر آغـــــوش مــے گـرفــت  ؛

{ چشــــمـانــش } را مــے بســـت !

نمــے בانــــمـ از احســـاس زیــاבش بـــوב ؟!

یـــا خـــوב را בر آغـــــوش בیـگــرے تصـــور مــے کـرב ؟؟؟
احتیـــــــ ـــ ــاط (!)

 בر ایــטּ شهـــر لـاکـرבار

 همـــﮧ کوچــه بــاغ هـــاے عـــاشقــے 

 بــــﮧ اتـــوبــاטּ تنهـــایــے وصـــل مــے شـونـــــــב !!!
توىِ "زنـــدگـيت"

 جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که :

اگه يکي از پُشت چشماتو گرفت ،

 فقط يه نفر تو ذهــــــــــــنت بياد ،

 نه چــــــــــــند نـــــــــــــفر ....!برچسب‌ها: کـاش میشـــُد زندگیـ را عوض کرد درستـ مثل چایی وقت
♥ پنجشنبه 29 فروردین1392♥ 14:16 ♥ nastaran ♥

 عکس عاشقانه: مجموعه 19 عکس عاشقانه غمگین

گاه می‌اندیشم
می‌توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تو توانایی بخشش داری
دستهای تو توانایی آن را دارد
که مرا زندگانی بخشد
….
چشمهای تو به من می‌بخشد
شور عشق و مستی
و تو چون مصرع شعری زیبا
سطر برجسته ای از زندگی من هستی
….
دفتر عمر مرا
با وجود تو شکوهی دیگر
رونقی دیگر هست
می‌توانی تو به من
زندگانی بخشی
یا بگیری از من
آنچه را می‌بخشی….
من به بی سامانی
باد را می‌مانم
من به سرگردانی
ابر را می‌مانم
من به آراستگی خندیدم
من ژولیده به آراستگی خندیدم…
سنگ طفلی، اما
خواب نوشین کبوترها را
در لانه می‌آشفت
قصه ی بی سر و سامانی من
باد با برگ درختان می‌گفت
باد با من می‌گفت:
«چه تهیدستی مرد»
ابر باور می‌کرد….
من در آیینه رخ خود دیدم
و به تو حق دادم
آه می‌بینم، می‌بینم
تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی
من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم….                                                                                                                                   چه امید عبثی
من چه دارم که تو را در خور؟
هیچ
من چه دارم که سزاوار تو؟
هیچ
تو همه هستی من، هستی من
تو همه زندگی من هستی
تو چه داری؟
همه چیز
تو چه کم داری؟
هیچ….
بی تو در می‌یابم
چون چناران کهن
از درون تلخی واریزم را
کاهش جان من این شعر من است
آرزو می‌کردم
که تو خواننده ی شعرم باشی….
راستی شعر مرا می‌خوانی؟
نه، دریغا، هرگز
باورم نیست که خواننده ی شعرم باشی
کاشکی شعر
مرا می‌خواندی!!!!!!!!

       « فروغ فرخزاد »

♥ شنبه 19 اسفند1391♥ 2:27 ♥ nastaran ♥

لعنتی …
من خاطرت را می‌خواستم …
نه خاطره ات را …..

*******************

دلم کار دست است ، خودم بافتمش ! تارش را از سکوت
پودش را از تنهایی ، همین است که “خریدار” ندارد . . .

*******************

دور که میشوم، نزدیکتر می‌آید
نزدیک که میشوم٬دورتر میرود…!
انگار که این ” فاصله ”
همیشه باید به شکلی رعایت شود !

*******************

استخوان‌هایم را به دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !
من از دوری تو منقرض شدم …

*******************

آنقـدر نیستـی
کــه گاهــی حـــس مـی کنـم
عشــق را نسیـه به مـن داده ای
بی تـابــم !
نقـــد می‌خــواهـمــت . . .

*******************

روزگـار نبودنت را برایم دیـکـتـه می‌کند
و نـمـره ی من باز می‌شود صـفر !
هنوز نـبودنـت را یاد نگرفته ام …

*******************

بــآ مـَن از بـودن بـگـــو …
گـوشــم را کــَـر کـرده….
هـیـآهـوـےِ نــَـبودنـتـــ ـــ ـ

*******************

چه خوش خیال است
فاصله را میگویم
به خیالش تو را از من دور کرده نمیداند جای تو امن است
اینجا در میان دل من …

*******************

تو می‌گذری…من می‌گذرم
تو از من – من از دل
تو می‌خندی…من می‌خندم
تو به من – من به روزگار
تو می‌گریزی…من می‌گریزم
تو از عشق – من از خاطره
تو می‌روی…من می‌روم
تو از اینجا – من ازاینجا
کاش می‌فهمیدی از اینجا ……. تا …… اینجا
چقدر فاصله است !

*******************

♥ جمعه 11 اسفند1391♥ 22:17 ♥ nastaran ♥

 

 

تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید

 

تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید

 

تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید

 

تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید


تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید

 

 

♥ سه شنبه 1 اسفند1391♥ 10:40 ♥ nastaran ♥

تصاویر زیبای و رومانتیکی عاشقانه جدید

 

دختـــــر است ديگر...

گاهـــــي دلش ميخواهد بـهـــانه هاي الــكـي بـگــيـــرد...

به هـــواي تــــــو

آغــــوش تو

شانه هاي تو...

كه بعد تـــو آرام

خيـــلي آرام

در گـــوشش زمزمه كني:

ببيــــــن....من عـــاشـقـــ ♥ــت هستم

♥ سه شنبه 17 بهمن1391♥ 19:39 ♥ nastaran ♥

  ایـن روزهـا،

  بـا تـو،

  بـه وسـعـت تـمـام نـداشـتـه هـایـم،

  حـرف دارم...

  امـا مـجـالـی نـیـسـت تـا بـنـشـیـنـی بـه پـای ایـن هـمـه حـرف،

  دلـم تـنـگ اسـت،

  فـقـط بـرای حـرف زدن بـا تـو...

  دیـگـر نـمـیـدانـم چـه کـنـم، یـا چـه بـگـویـم...

  خـسـتـه ام،

  کـمـی هـم بـیـشـتـر... فـراتـر از تـصـورت...

  سـخـت اسـت بـرایـم تـوصـیـفـش...

  تـا بـه حـال نـمـیـدانـم،

  دیـده ای درمـانـدگـی و بـی قـراری هـای من را یـا نـه...؟

  بـغـض فـرو خـورده در گـلـویـم

  بـهـانـه گـیـری هـای دل بـی قـرارم

  و یـا...غـم نـهـفـتـه در نـگـاهـم،...

  کـه بـه خـدا قـسـم،

  هـیـچ یـک از ایـن هـا، دیـدن نـدارد...

♥ جمعه 13 بهمن1391♥ 14:19 ♥ nastaran ♥طراح : فان تک